Phần mềm kế toán 3TSoft: Theo dõi hạn thanh toán

05/10/2015 |  Lượt xem: 2169

Đối với nhiều người làm kế toán trên phần mềm kế toán, việc theo dõi công nợ theo hạn thanh toán là việc cần thiết. Vậy trong phần mềm kế toán 3TSoft muốn theo dõi công nợ theo hạn thanh toán thì làm như thế nào?

Để theo dõi công nợ theo hạn thanh toán các bạn làm như sau:

Bước 1: Để các tài khoản công nợ bạn muốn theo dõi là tài khoản vay

  1. Menu Danh mục

  2. Danh mục tài khoản

  3. Chọn TK 331, 131

  4. Ấn F3 để sửa

  5. Chọn mục tài khoản vay: C

Bước 2: Khi lập chứng từ liên quan đến tài khoản công nợ cần theo dõi thì phải ghi rõ hạn thanh toán trên chứng từ đó.

  1. Menu Hệ thống

  2. Khai báo tham số chứng từ

  3. Chọn phiếu chi, báo nợ, phiếu nhập mua,..

  4. Chọn hạn thanh toán: Có

Bước 3: Theo dõi công nợ theo hạn thanh toán tại báo cáo công nợ theo hạn thanh toán.

  1. Menu Báo cáo

  2. Báo cáo công nợ

  3. Chọn báo cáo công nợ phải thu hoặc phải trả theo hạn thanh toán

Xem video hướng dẫn tại:

 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu