Phần mềm kế toán 3TSoft: Cập nhật dữ liệu từ excel

20/07/2015 |  Lượt xem: 1774
Mục đích của việc cập nhật dữ liệu từ excel:
Phù hợp khi bạn đã có dữ liệu từ excel, danh mục và chứng từ của bạn lại rất nhiều. Do vậy nếu nhập từng danh mục hay nhập lại từng phiếu thì quá mất thời gian. Nên việc cập nhật dữ liệu từ excel giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. 
Các bước thực hiện trên Phần mềm kế toán 3TSoft:
  1. Bước 1: Tải file excel mẫu từ website http://www.ezsoft.vn/tai-nguyen/file-excel-mau-6
  2. Bước 2: Chuyển dữ liệu

         Chuyển dữ liệu sang file excel mẫu vừa tải trên website về và làm theo hướng dẫn mẫu trong file excel mẫu đó.

         Lưu file excel đó và đóng cửa sổ excel đó.

  1. Bước 3: Cập nhật dữ liệu từ excel

         Tại cửa sổ làm việc phần mềm chọn trên thanh menu Trợ giúp --> Cập nhật dữ liệu từ excel --> Chọn ô 3 chấm của danh mục hay chứng từ bạn cập nhật từ excel --> Chọn tới file excel bạn vừa lưu --> Chấp nhận.

  1. Bước 4: Kiểm tra dữ liệu vừa cập nhật

          Danh mục --> Danh mục đối tượng --> Kiểm tra dữ liệu vừa cập nhật.

Ví dụ: Cập nhật danh mục đối tượng tượng từ excel.

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu