3TSoft – Xuất nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm

26/05/2020 |  Lượt xem: 685

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này 3TSoft sẽ hướng dẫn cách nhập liệu nghiệp vụ Xuất nguyên vật liệu đi sản xuất với Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm.

Các bước nhập liệu như sau:

Ví dụ: Xuất nguyên vật liệu để sản xuất Áo sơ mi xanh nữ size M gồm:

Chỉ cuộn 2m 1.000 cuộn
Cúc 4 bút 1cm 2 0000 cái
Vải xanh 101 550 mét
 
Bước 1: Vào phần hành chứng từ Xuất nguyên vật liệu
  • Đặt chuột đến phân hệ Kế toán sản xuất giá thành.
  • Tìm đến chứng từ Xuất nguyên vật liệu tại cột Nghiệp vụ
  • Hiện màn hình danh sách Phiếu xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng
  • Nhấn F2 hoặc biểu tượng dấu + xanh trên thanh menu để thêm mới chứng từ nhập liệu.
 
Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết trong chứng từ.
 
Các thông tin cần chú ý nhập liệu gồm:
Ngày chứng từ Ngày phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.
Đối tượng Người nhập liệu nghiệp vụ hoặc người tiến hành việc xuất kho. Có thể để mã nhân viên công ty hoặc để mã đối tượng là chính công ty mình.
Diễn giải Nội dung nghiệp vụ xuất
   
   
   
   
 

I.Xuất nguyên vật liệu không theo định mức

Chú ý:

- Mã sản phẩm chỉ được chọn khi Tk phát sinh là Tk theo dõi giá thành.

- Nếu nhập mã sản phẩm, thì chi phí đó được phân bổ trực tiếp cho sản phẩm đang ghi nhận. Nếu để trống mã sản phẩm thì chi phí đó sẽ được phân bổ cho tất cả các sản phẩm trong kỳ sản xuất.

II. Xuất sản phẩm theo định mức

Bước 1: Khai báo định mức sản phẩm

Danh mục sản phẩm công trình --- > Chọn sản phẩm cần khai báo nhấn Enter

Sau khi khai báo ấn biểu tượng Save để lưu.

Bước 2: Xuất vật tư theo định mức

Cách 1: Sau khi đã khai báo định mức sản phẩm nếu muốn xuất theo định mức ---> Kế toán sản xuất giá thành  ----> Xuất NVL ---> Xuất theo định mức

Kho xuất

Là kho của vật tư cần xuất

Thành phẩm

Mã TP đang muốn sản xuất

 
Kết quả thu được:

Cách 2:

Vào Phiếu nhập thành phẩm ---> Ấn F2 để thêm mới nhập kho thành phẩm hoàn thành.

Chọn chức năng (trên thanh công cụ) à Lập phiếu xuất theo định mức ---> Nhập thông tin ---> Chấp nhận

Lưu ý: Khi xuất NVL theo định mức thì các phương pháp phân bổ không có ý nghĩa vì nó luôn bằng với chi phí xuất theo định mức đã xây dựng.

Chúc quý khách thành công!