3TSoft - Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí

11/07/2014 |  Lượt xem: 10394

NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH
Nghiệp vụ 3TSoft Fast Misa
29
25
52

1. Ngày 15/02 chi tiền thanh toán tủ đựng đồ cho bộ phận kinh doanh theo HĐ 00929, KH/2009B, ngày 15/02 của Công ty TNHH Minh Hoa - Số 3 Đại La, Hà Nội, MST 0305041699 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Tủ đựng đồ

1

Cái

7.500.000

7.500.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

750.000

Tổng cộng

     

8.250.000

Công ty xác định phân bổ trong 14 tháng.

2. Ngày 11/01 mua 1 bộ bàn ghế dùng cho bộ phận quản lý của Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Lê - Số 9/46 Phan Đình Phùng, Hà Nội, MST 0302922755 theo HĐ 00468, ký hiệu NH/2009P, ngày 11/01 trả tiền ngay như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Bàn ghế

1

Bộ

8.000.000

8.000.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

800.000

Tổng cộng

     

8.800.000

Công ty xác định dùng và phân bổ chi phí bộ bàn ghế trong vòng 24 tháng.

3. Ngày 20/01 mua máy tính xách tay ASUS chưa trả tiền của Công ty TNHH Hà Nam - Số 10 Đường Láng, Hà Nội, MST 0101200132 cho ông Đinh Văn Trung phục vụ công việc kế toán theo HĐ 00263, ký hiệu NR/2009H, ngày 20/01 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Máy tính xách tay ASUS

1

Chiếc

9.000.000

9.000.000

Thuế GTGT 5%

 

 

 

450.000

Tổng cộng

     

9.450.000

Công ty xác định phân bổ chi phí trong 2 năm.

64
65
52

4. Ngày 12/01 mua máy tính xách tay cho giám đốc theo HĐ 00765, ký hiệu GH/2009B, ngày 12/01 của Công ty TNHH Nam Giang - Số 9 Láng Hạ, Hà Nội, MST 0101561322. Thanh toán ngay bằng tiền mặt số tiền là 18.900.000đ, trong đó thuế GTGT 5%. Công ty xác định tính khấu hao trong vòng 36 tháng.

5. Ngày 05/01 mua một dây truyền công nghệ chưa thanh toán tiền cho Công ty TNHH Thương mại Đại La - Số 8 Lê Thanh Nghị, HN, MST 0102356661. Dây truyền được đưa ngay vào sử dụng phục vụ cho bộ phận sản xuất (theo HĐ 00809, ký hiệu MH/2009K, ngày 05/01)

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Dây truyền công nghệ

1

Bộ

60.000.000

60.000.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

6.000.000

Tổng cộng

     

66.000.000

Công ty trích khấu hao trong vòng 5 năm, chi phí được phân bổ hoàn toàn cho bộ phận sản xuất.